Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald.
 • De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen.
 • Tickets worden per e mail verstuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier.
 • De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.
 • Tickets zijn enkel geldig op de dag en voor de voorstelling die op de tickets vermeld staan.
 • Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van de tickets tot gevolg hebben.
 • Om ecologische redenen is de koper niet verplicht de tickets af te drukken. Hij/zij mag de tickets op zijn smartphone of ander toestel tonen wanneer hij/zij zich aanmeldt aan de kassa voor aanwezigheid.
 • Aanmelden aan de kassa voor het bevestigen van de tickets en de aanwezigheid moet tenminste een half uur voor het aanvangen van de voorstelling worden gedaan.
 • Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van de voorstelling kunnen worden doorverkocht.
 • Verkochte tickets worden niet teruggenomen of terugbetaald. Je mag je ticket(s) zelf doorverkopen aan de ingang van onze zaal op de dag van de voorstelling of te koop aanbieden op onze facebookpagina  http://www.facebook.com/compagniefragiel
 • Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald.
 • Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als de voorstelling wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van de voorstelling ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement.
 • Bij het in ontvangst nemen van tickets ziet de houder af van iedere schadeIeis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.
 • Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kun je voor aanvang van de voorstelling aan de kassa afhalen. De kassa’s openen meestal anderhalf uur voor het begin van de voorstelling. Betalen aan de kassa kan cash of met bankcontact.
 • Compagnie Fragiel werkt met ongenummerde plaatsen. Bezoekers zijn vrij om zelf hun zitplaats te kiezen, tenzij het stuk een bepaalde indeling eist.
 • Ben je rolstoelgebruiker, slechtziend of slechthorend, dan geven we je graag een aangepaste plaats. Neem hiervoor via mail contact op met ons. Je assistentiehond is uiteraard van harte welkom.
 • Indien een voorstelling wordt geannuleerd, worden de tickets terugbetaald door Compagnie Fragiel, of kan de klant ervoor opteren om de tickets om te wisselen voor tickets voor een andere voorstelling naar keuze die georganiseerd wordt door Compagnie Fragiel. Indien tickets worden omgeruild en de totale waarde hoger ligt dan bij de initiële tickets, moet de klant het verschil bijbetalen. Indien de totale waarde lager ligt, zal Compagnie Fragiel het verschil terugbetalen.
 • Indien een voorstelling wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn dan niet langer geldig.
 • Bij terugbetaling van tickets, ontvangt de klant alleen de waarde van de tickets zelf.
 • Compagnie Fragiel streeft ernaar om de voorstellingen zo stipt mogelijk te laten beginnen. Na aanvang van de voorstelling laten we geen publiek meer toe in de zaal, tenzij bij eventuele pauzes. Laatkomers hebben geen recht op terugbetaling of een andere compensatie.
 • De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om bezoekers op de hoogte te houden van de voorstellingen van Compagnie Fragiel en om bezoekers te verwittigen in geval van wijzigingen of eventuele afgelasting. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Compagnie Fragiel voor marketingdoeleinden. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten schrappen.
 • Tickets voor voorstellingen van Compagnie Fragiel mogen niet op wat voor manier dan ook worden gebruikt dan wel verhandeld / doorverkocht voor commerciële of promotionele doeleinden zonder uitdrukkelijke toelating van Compagnie Fragiel. Compagnie Fragiel behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra is vastgesteld dat de tickets onrechtmatig of op frauduleuze wijze via derden zijn aangekocht. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Eventueel zal een gerechtelijke procedure worden ingesteld.
 • Compagnie Fragiel heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

Contact

Compagnie Fragiel
Onderdeel van vzw M.A.M.media
Hans Memlingstraat 4
9040 SintIAmandsberg

info@compagniefragiel.com

0032 485 76 66 89

Bezoekers gaan met het kopen van een ticket automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door Compagnie Fragiel en vzw M.A.M.media